Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Xin admin cho sử dụng tính năng giám sát mới Phản Hồi về: Xin admin cho sử dụng tính năng giám sát mới

tôi muốn giám sát học sinh của mình trước khi thi để động viên, nhắc nhở các em làm bài thật tốt