Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Chức năng giám sát mới Phản Hồi về: Chức năng giám sát mới

Chào các anh chị admin,

Tôi muốn test thử chế độ giám sát mới của azota.Mong anh chị cấp quyền cho tôi sử dụng thử.

Cảm ơn anh chị!