Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Chức năng giám sát mới Phản Hồi về: Chức năng giám sát mới

Chào các anh chị admin ,

Tôi muốn test thử chế độ giám sát mới của azota . Mong anh chị admin cấp quyền cho tôi được sử dụng .