Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Xin thử nghiệm chế độ giám sát 360 độ Phản Hồi về: Xin thử nghiệm chế độ giám sát 360 độ

Xin thử nghiệm chế độ giám sát 360 độ ạ, tôi là giáo viên THCS Ngô Quyền, tôi thật sự đang rất cần vì trường tôi đang gặp khó khăn về mặt gian lận của học sinh, tôi sẽ đảm bảo sẽ làm theo chỉ dẫn của admin ạ