Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi TÔi muốn thử nghiệm giám sát mới Phản Hồi về: TÔi muốn thử nghiệm giám sát mới

Câu 1: Đinh Tiên Hoàng lên ngôi vua đặt tên nước là gì? Đóng đô ở đâu?

 1. A. Đại Việt. Ở Hoa Lư
 2. Đại Cồ Việt. Ở Hoa Lư
 3. Đại Cồ Việt. Ở Cổ Loa
 4. Đại Việt. Ở Đại La

Câu 2: Khi Lê Hoàn lên ngôi vua, nước ta phải đối phó với bọn xâm lược nào?

 1. A. Nhà Minh ở Trung Quốc
 2. B. Nhà Hán ở Trung Quốc
 3. Nhà Đường ở Trung Quốc
 4. Nhà Tống ở Trung Quốc

Câu 3: Lê Hoàn lên ngôi vua vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì?
<ol start=”980″>

 • Năm 980. Niên hiệu Thái Bình
 • Năm 979. Niên hiệu Hưng Thống
 • Năm 980. Niên hiệu Thiên Phúc.
 • Năm 981. Niên hiệu Ứng Thiên
 • Câu 4: Thời kì Tiền Lê có mấy đời vua? Vị vua nào tồn tại lâu nhất?

  1. 4 đời vua. Lê Long Đỉnh lâu nhất
  2. 3 đời vua. Lê Đại Hành lâu nhất
  3. 2 đời vua. Lê Long Việt lâu nhất
  4. 3 đời vua. Lê Long Việt lâu nhất

  Câu 5: Dưới thời Đinh – Tiền Lê, ruộng đất trong làng xã thuộc quyền sở hữu của ai?

  1. Của Vua
  2. Của quý tộc
  3. Của làng xã
  4. Của binh lính