Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Tôi muốn thử nghiệm giám sát mới Phản Hồi về: Tôi muốn thử nghiệm giám sát mới

<td width=”102″>STT
<td width=”309″>TỪ
<td width=”205″>NGHĨA
<td width=”102″>1
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Xin chào
<td width=”102″>2
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Rất vui khi gặp lại bạn
<td width=”102″>3
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Của chúng tôi
<td width=”102″>4
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Mới
<td width=”102″>5
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Bạn cùng lớp
<td width=”102″>6
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Rất vui khi gặp bạn
<td width=”102″>7
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Chào buổi sáng
<td width=”102″>8
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Của tôi
<td width=”102″>9
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Tên
<td width=”102″>10
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Học sinh
<td width=”102″>11
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Lớp
<td width=”102″>12
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Con gái
<td width=”102″>13
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Cô ấy
<td width=”102″>14
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Còn
<td width=”102″>15
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Đến từ
<td width=”102″>16
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Ba, mẹ
<td width=”102″>17
<td width=”309″> 
<td width=”205″>(sinh) sống
<td width=”102″>18
<td width=”309″> 
<td width=”205″>ở đây
<td width=”102″>19
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Với
<td width=”102″>20
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Chú, bác, cậu, dượng
<td width=”102″>21
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Cô, dì
<td width=”102″>22
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Có
<td width=”102″>23
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Bạn
<td width=”102″>24
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Mọi điều
<td width=”102″>25
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Khác
<td width=”102″>26
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Trường học
<td width=”102″>27
<td width=”309″> 
<td width=”205″>To lớn
<td width=”102″>28
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Cũ
<td width=”102″>29
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Không vui/hạnh phúc
<td width=”102″>30
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Quên
<td width=”102″>31
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Đang ở
<td width=”102″>32
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Tại sao
<td width=”102″>33
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Bạn khoẻ không
<td width=”102″>34
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Tốt
<td width=”102″>35
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Cảm ơn
<td width=”102″>36
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Và bạn thì sao
<td width=”102″>STT
<td width=”309″>TỪ
<td width=”205″>NGHĨA
<td width=”102″>37
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Khoẻ
<td width=”102″>38
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Tạm biệt
<td width=”102″>39
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Hẹn gặp lại
<td width=”102″>40
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Hôm nay
<td width=”102″>41
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Mọi thứ
<td width=”102″>42
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Còn bạn thì sao
<td width=”102″>43
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Bình thường
<td width=”102″>44
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Không tệ
<td width=”102″>45
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Khá tốt
<td width=”102″>46
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Tôi cũng vậy
<td width=”102″>47
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Bận rộn
<td width=”102″>48
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Chào buổi chiều
<td width=”102″>49
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Sẽ
<td width=”102″>50
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Buổi ăn trưa
<td width=”102″>51
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Phòng
<td width=”102″>52
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Họ
<td width=”102″>53
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Tên lót
<td width=”102″>54
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Bạn bao nhiêu tuổi?
<td width=”102″>55
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Ở đâu?
<td width=”102″>56
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Đường
<td width=”102″>57
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Ai?
<td width=”102″>58
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Đang trò chuyện
<td width=”102″>59
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Cao
<td width=”102″>60
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Tuổi
<td width=”102″>61
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Khối (khối lớp)
<td width=”102″>62
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Xa
<td width=”102″>63
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Km
<td width=”102″>64
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Bạn đi tới trường bằng gì?
<td width=”102″>65
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Xe đạp
<td width=”102″>66
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Xe máy
<td width=”102″>67
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Chợ
<td width=”102″>68
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Rạp chiếu phim
<td width=”102″>69
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Bưu điện
<td width=”102″>70
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Trạm dừng xe buýt
<td width=”102″>71
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Phương tiện công cộng
<td width=”102″>72
<td width=”309″> 
<td width=”205″>Khoảng cách