Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Tài khoản Muốn được thử nghiệm tính năng giám sát mới Phản Hồi về: Muốn được thử nghiệm tính năng giám sát mới

Hà một giáo viên, tôi muốn được sử dụng tính năng giám sát trước để có thể làm quen trước khi đem vào kiểm tra, vấn nạn gian lận kiểm tra online đang rất nặng nên hy vọng admin có thể cho tôi quyền truy cập tính năng sớm. Cảm ơn