Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới Phản Hồi về: Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới

Xin chào admin, mình muốn được cấp quyền để sử dụng tính năng giám sát mới để áp dụng vào các bài kiểm tra sắp tới cho học sinh. Mong azota sẽ liên hệ với mình sớm để tiến độ bài kiểm tra trên các lớp mình dạy không bị delay.

Tài khoản azota của mình là: Nguyễn Mai, số điện thoại: 0383365042