Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới Phản Hồi về: Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới

Xin chào admin, tôi muốn sử dụng tính năng giám sát mới để giám sát hs thi học kỳ 1 của Trường THPT Nguyễn Hiền. Mong được Admin hỗ trợ ạ, xin cảm ơn !!!