Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Tìm lại thí sinh tự do bị mất khi chuyển vào lớp Phản Hồi về: Tìm lại thí sinh tự do bị mất khi chuyển vào lớp

Chào cô,

Cô bấm vào học sinh, sau đó bấm “Yêu cầu xác thực lại” là được ạ.