Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Mất bài học sinh Phản Hồi về: Mất bài học sinh

Chào cô,

Azota không xóa bất kì dữ liệu nào của người dùng, cô vui lòng gửi thông tin tới email lienhe.azota@gmail.com để admin kiểm tra lại cho ạ.

Thông tin bao gồm: Link đề thi, tên học sinh