Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Xin được cấp quyền sử dụng tính năng mới Phản Hồi về: Xin được cấp quyền sử dụng tính năng mới

Bạn hãy sửa lỗi của tạo đề thi docx là khi mà mình nhập đề lên thì các sầu Trắc nghiệm nó nhập thành 1 câu 1 à ,ko thể nào mà sửa được,theo m bạn nên thiết lập lại tạo đề thi PDF .bạn hãy cho cái dề thi của mình được sử dụng giám sát thử nghiệm mới đi nhé .