Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Q: Yêu cầu cấp quyền thử nghiệm tính năng giám sát mới Phản Hồi về: Q: Yêu cầu cấp quyền thử nghiệm tính năng giám sát mới

  • Xin chào admin, hãy cho tôi quyền sử dụng tính năng camera của azota để test thử cho các em học sinh ạ, cảm ơn