Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Q: Yêu cầu cấp quyền thử nghiệm tính năng giám sát mới Phản Hồi về: Q: Yêu cầu cấp quyền thử nghiệm tính năng giám sát mới

Xin chào admin,

tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

tài khoản azota của tôi : 0397863876  Ngô Thị Cúc

tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra của học kì II của các em học sinh
Cảm ơn admin!