Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Tài khoản Cấp quyền giám sát kiểm tra Phản Hồi về: Cấp quyền giám sát kiểm tra

tôi là GV nhưng kg thể xem điểm kiểm tra của lớp mình dù tôi có thể xem vào HK1 . Xin hỏi tôi phải làm sao để có thể xem điểm của hs mình ?