Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Chủ đề trắc nghiệm và tự luận Phản Hồi về: Chủ đề trắc nghiệm và tự luận

Sao tôi đưa lên các câu hỏi trắc nghiệm thì máy lại phân tích thành câu hỏi tự luận.Tôi đã cung cấp đủ đáp án ở phần cuối bài làm.