Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Tài khoản CÁCH CHẶN HỌC SINH NÀY CHỌN CỦA HỌC SINH KHÁC Phản Hồi về: CÁCH CHẶN HỌC SINH NÀY CHỌN CỦA HỌC SINH KHÁC

Minh là G/v, mình lập nhóm lớp và tạo đề thi nhưng một số học sinh vẫn không vào được, toàn phải khắc phục thủ công, mình hỏi làm cách nào để khắc phục lỗi này?