Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Chủ đề trắc nghiệm và tự luận Phản Hồi về: Chủ đề trắc nghiệm và tự luận

Tại sao trong phần bài tập trắc nghiệm có những câu hỏi tôi đưa ra 4 đáp án để học sinh lựa chọn thì lại gộp lại thành 2 đáp án.

Có câu hỏi phần trắc nghiệm lại gộp xuống phần tự luận ạ?

Mong Admin hỗ trợ giúp.