Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Bài tập Giáo viên giao bài nhưng học sinh không thấy trong tài khoản Phản Hồi về: Giáo viên giao bài nhưng học sinh không thấy trong tài khoản

Em ơi, kiểm tra giúp chị bài tập chị giao trên AZOTA, chị chấm rồi mà giờ mất đâu. Chị tìm không thấy. Em giúp chị nhé. Sớm nhất có thể em nhé.