Hướng dẫn sử dụng Diễn đàn Đề thi Kiến nghị về bài kiểm tra Phản Hồi về: Kiến nghị về bài kiểm tra

Xin hỏi các bạn: Tại sao mấy hôm nay mình không tạo được đề thi ở máy tính này nhưng lại tạo được đề thi ở máy tính khác

Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn!