Q:

CÁCH CHẶN HỌC SINH NÀY CHỌN CỦA HỌC SINH KHÁC

Tôi giao bài tập cho học sinh làm. Nhiều em học sinh vào làm đã bị bạn khác chọn mất. Cách nào để người này không chọn được của người kia ạ

usser Tài khoản

Tất cả phản hồi

Đang xem 158 luồng phản hồi

Phản hồi: CÁCH CHẶN HỌC SINH NÀY CHỌN CỦA HỌC SINH KHÁC
Thông tin của bạn: