Q:

Cấp quyền giám sát kiểm tra

Xin hãy cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng mới để kiểm soát gian lận

usser Tài khoản

Tất cả phản hồi

  • tôi là GV nhưng kg thể xem điểm kiểm tra của lớp mình dù tôi có thể xem vào HK1 . Xin hỏi tôi phải làm sao để có thể xem điểm của hs mình ?

     

  • Link kiểm tra hay link bài tập

Đang xem 1 luồng phản hồi

Phản hồi: Cấp quyền giám sát kiểm tra
Thông tin của bạn: