Q:

Chủ đề trắc nghiệm và tự luận

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Đề thi toán lớp 5

  • Sao tôi đưa lên các câu hỏi trắc nghiệm thì máy lại phân tích thành câu hỏi tự luận.Tôi đã cung cấp đủ đáp án ở phần cuối bài làm.

  • Tại sao trong phần bài tập trắc nghiệm có những câu hỏi tôi đưa ra 4 đáp án để học sinh lựa chọn thì lại gộp lại thành 2 đáp án.

    Có câu hỏi phần trắc nghiệm lại gộp xuống phần tự luận ạ?

    Mong Admin hỗ trợ giúp.

Đang xem 2 luồng phản hồi

Phản hồi: Chủ đề trắc nghiệm và tự luận
Thông tin của bạn: