Q:

Chức năng giám sát mới

tôi là giáo viên

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

 • Chào các anh chị admin,

  Tôi muốn test thử chế độ giám sát mới của azota.Mong anh chị cấp quyền cho tôi sử dụng thử.

  Cảm ơn anh chị!

 • Chào các anh chị admin,

  Tôi muốn test thử chế độ giám sát mới của azota.Mong anh chị cấp quyền cho tôi sử dụng thử.

  Cảm ơn anh chị!

 • Chào các anh chị admin ,

  Tôi muốn test thử chế độ giám sát mới của azota . Mong anh chị admin cấp quyền cho tôi được sử dụng .

 • Tôi muốn bật tính năng giám sát mới

 • Chào các anh chị admin,

  Tôi muốn test thử chế độ giám sát mới của azota.Mong anh chị cấp quyền cho tôi sử dụng thử.

  Cảm ơn anh chị!

 • Chào admin của azota ạ.Ming admin cấp quyền giám sát bằng chức năng giám sát mới cho mình ạ.Xin cảm ơn admin rất nhiều nhé!

Đang xem 5 luồng phản hồi

Phản hồi: Chức năng giám sát mới
Thông tin của bạn: