Q:

Đề bị mờ, mất chữ

Nhờ các bạn hướng dẫn cách khắc phục lỗi các chữ bị mờ hoặc mất nét

rc2 Đề thi
Phản hồi: Đề bị mờ, mất chữ
Thông tin của bạn: