Q:

Giáo viên giao bài nhưng học sinh không thấy trong tài khoản

Giáo viên giao bài nhưng học sinh không thấy trong tài khoản. Lớp nhiều giáo viên nhưng hs chỉ thấy bài tập của một giáo viên, bài của giáo viên khác thì không thấy. Mong được hỗ trợ ạ

rc16 Bài tập

Tất cả phản hồi

Đang xem 0 luồng phản hồi

Phản hồi: Giáo viên giao bài nhưng học sinh không thấy trong tài khoản
Thông tin của bạn: