Q:

Giới hạn người thi

Chào ban quan trị,

cho e hỏi có cách nào để học sinh vào làm bài mà không cần đặng nhập hoặc đăng kí, mà sẽ hiển thị danh sách lớp để các em chọn tên như lúc làm bài tập k ạ?

Do em dạy khối lớp 1, 2. nên hó sinh rất hạn chế trong việc sử dụng công nghệ ạ!

Em cảm ơn nhiều!

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Cô cài đặt khai báo thông tin trước khi thi trong phần cấu hình, khi đó cô tải lên danh sách học sinh để học sinh chọn là được

Đang xem 0 luồng phản hồi

Phản hồi: Giới hạn người thi
Thông tin của bạn: