Q:

Không tìm thấy các bài kiểm tra đã giao cho học sinh

Tôi đăng nhập vào tài khoản và không tìm thấy các đề thi và bài làm của học sinh. Xin vui lòng hỗ trợ, xin cám ơn

usser Tài khoản

Tất cả phản hồi

  • Chào cô,

    Cô vui lòng gửi thông tin tài khoản Azota (Số điện thoại) vào email lienhe.azota@gmail.com để admin kiểm tra giúp ạ.

Đang xem 0 luồng phản hồi

Phản hồi: Không tìm thấy các bài kiểm tra đã giao cho học sinh
Thông tin của bạn: