Q:

Kiến nghị về bài kiểm tra

Kính gửi admin Azota.

Trong quá trình thực hiện cho HS làm bài trên Azota, tôi nhận thấy chương trình còn một hạn chế nhỏ đó là:

Khi cho HS kiểm tra trắc nghiệm online, Có HS  khá giởi lợi dụng việc phản hồi kết quả làm bài ( Chưa chấm) và gửi  kết quả này cho các HS khác. việc làm này có những tác động không tích cực đến HS và không phản ảnh đúng kết quả kiểm tra. do đó tôi xin có một đề xuất:

  • Không cho xem kết quả làm bài trước khi GV công bố điểm.
  • Chỉ cho xem kết quả sau khi GV công bố điểm số, kết thúc toàn bộ quá trình kiểm tra

Xin trân trọng cảm ơn

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Xin hỏi các bạn: Tại sao mấy ngày nay mình không tạo được đề thi trong khi vẫn giao được bài tập cho học sinh

    Xin cảm ơn về sự hỗ trợ của các bạn

  • Xin hỏi các bạn: Tại sao mấy hôm nay mình không tạo được đề thi ở máy tính này nhưng lại tạo được đề thi ở máy tính khác

    Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của các bạn!

Đang xem 1 luồng phản hồi

Phản hồi: Kiến nghị về bài kiểm tra
Thông tin của bạn: