Q:

làm sao để chọn nhiều đáp án một câu hỏi

Cho mình hỏi làm sao để có thể chọn nhiều đáp án trong một câu hỏi trong làm đề ạ..

 

rc2 Đề thi
Phản hồi: làm sao để chọn nhiều đáp án một câu hỏi
Thông tin của bạn: