Q:

Lớp được quản lý bởi nhiều giáo viên

Account của giáo viên chính (người share lớp) không thấy được bài tập giao của co-teacher của lớp đó (trường hợp cần điều chỉnh nội dung, xóa thì làm thế nào ạ?)

rc16 Bài tập
Phản hồi: Lớp được quản lý bởi nhiều giáo viên
Thông tin của bạn: