Q:

Mất bài học sinh

Chào admin, tôi xuất bài làm của học sinh ra nhưng lại mất một bài của học sinh, trong khi lần đầu tôi xuất bảng điểm lại có tên. Nhờ admin Azota kiểm tra và khôi phục giùm tôi.

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Chào cô,

    Azota không xóa bất kì dữ liệu nào của người dùng, cô vui lòng gửi thông tin tới email lienhe.azota@gmail.com để admin kiểm tra lại cho ạ.

    Thông tin bao gồm: Link đề thi, tên học sinh

  • Nó ko gửi đc cho hs

  • Bị lỗi ko báo 

Đang xem 2 luồng phản hồi

Phản hồi: Mất bài học sinh
Thông tin của bạn: