Q:

Muốn được thử nghiệm tính năng giám sát mới

Là một giáo viên, tôi muốn được sử dụng tính năng giám sát trước để có thể làm quen trước khi đem vào kiểm tra, vấn nạn gian lận kiểm tra online đang rất nặng nên hy vọng admin có thể cho tôi quyền truy cập tính năng sớm. Cảm ơn

usser Tài khoản

Tất cả phản hồi

 • Hà một giáo viên, tôi muốn được sử dụng tính năng giám sát trước để có thể làm quen trước khi đem vào kiểm tra, vấn nạn gian lận kiểm tra online đang rất nặng nên hy vọng admin có thể cho tôi quyền truy cập tính năng sớm. Cảm ơn

 •  

  Câu 1:  Địa chỉ ô gồm tên cột và tên hàng mà ô đó nằm trên. Kí hiệu nào sau đây là địa chỉ ô:

  1. G
  2. 2G
  3. G2
  4. 3G

  Câu 2: Trong các tên phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?

  1. MicroSoft Word
  2. MicroSoft PowerPoint
  3. MicroSoft Access
  4. MicroSoft Excel

  Câu 3: Kí hiệu nào sau đây nói về địa chỉ khối:

  1. C1→D3
  2. C1:D3
  3. C1,D3
  4. C1..D3
 • xin chào tôi muốn được sử dụng tính năng giám sát trước để có thể làm quen với ứng dụng trước khi được áp dụng vào kiểm tra. Xin cảm ơn.

 • Tôi muốn thử nghiệm giám sát mới

 • Tôi muốn thử tính năng giám sát mới.

 • Tôi muốn sử dụng để trãi nghiệm tính năng giám sát mới mong ad duyệt trước khi cho đề kiểm tra

Đang xem 5 luồng phản hồi

Phản hồi: Muốn được thử nghiệm tính năng giám sát mới
Thông tin của bạn: