Q:

Muốn thử nghiệm chế độ giám sát mới

Muốn thử nghiệm chế độ giám sát mới

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Thi thử

  • Chào azota, hiện tại tôi là GV ở một trường tại TPHCM, tôi đang muốn thử nghiệm tính năng giám sát mới của azota, tôi đã lấy 1 đề để test thử, xin azota cho phép

Đang xem 1 luồng phản hồi

Phản hồi: Muốn thử nghiệm chế độ giám sát mới
Thông tin của bạn: