Q:

Muốn thử nghiệm chế độ giám sát mới

Muốn được thử nghiệm chế độ mới của azota.

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

 • Muốn thử nghiệm chế độ giám sát mới

 • Thưa anh/chị Admin,

  Tôi là GV đã dạy 30 năm tại 1 huyện miền núi Tánh Linh – Bình Thuận.

  Trong 1 học kỳ, tôi thật sự biết ơn phần mềm này đã giúp tôi và rất nhiều GV khác soạn thảo đề kiểm tra, bài tập để kiểm tra online hiệu quả.

  Nay còn 1 tuần nữa là tổ chức kiểm tra HKI, tôi xin anh/chị xem xét cấp quyền cho cá nhân tôi hoặc trường tôi được sử dụng phầm mềm giám sát để đảm bảo tính khách quan, công bằng giữa các HS.

  Xin trân trọng cảm ơn.

  Hồ Ngọc Châu

  0984805979

 • Tôi muốn thử chế độ giám sát mới thưa admin

 • Mong NPH cho tôi được dùng chức năng giám sát mới

 • Tôi muốn thử chế độ giám sát mới thưa admin

   

 • Tôi muốn thử chế độ giám sát mới thưa

 • Muốn thử nghiệm chế độ giám sát mới

 • Thưa admin tôi muốn sử dụng chế độ giám sát mới

   

Đang xem 7 luồng phản hồi

Phản hồi: Muốn thử nghiệm chế độ giám sát mới
Thông tin của bạn: