Q:

Tìm lại thí sinh tự do bị mất khi chuyển vào lớp

Xin Azota hỗ trợ gấp dùm mình, những thí sinh tự do mình chuyển vào lớp, bây giờ phần tự do đã không còn, trong danh sách cũng k có bài thi của hs, nhờ Azota, khôi phục lại thí sinh tự do dùm mình, cảm ơn nhiều ạ

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Chào cô,

    Cô bấm vào học sinh, sau đó bấm “Yêu cầu xác thực lại” là được ạ.

Đang xem 0 luồng phản hồi

Phản hồi: Tìm lại thí sinh tự do bị mất khi chuyển vào lớp
Thông tin của bạn: