Q:

Tôi muốn tham gia thử nghiệm chế độ giám sát 360.

Tôi muốn tham gia thử nghiệm chế độ giám sát 360.

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Cho tôi xin thử nghiệm giám sát mới với ạ

  • tôi muốn thử nghiệm tính năng giám sát mới

  • <b>Để trải nghiệm tính năng mới, thầy cô điền số điện thoại đã đăng ký Azota vào Forms này:</b> https://forms.gle/kXFjoZTGC2gverTk9

Đang xem 2 luồng phản hồi

Phản hồi: Tôi muốn tham gia thử nghiệm chế độ giám sát 360.
Thông tin của bạn: