Q:

tôi muốn thử nghiệm chứ năng giám sát mới của admin

tôi muốn sử dụng chức năng giám sát mới để giám sát cách làm bài của học sinh trước khi thi học kì

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Mình muốn thử chức năng với học sinh.mong admin duyệt,cảm ơn

  • Tôi muốn được thử kĩ năng giám sát mới của azota

     

  • Tôi muốn sử dụng tính năng giám sát mới nhất của azota để giám sát học sinh của mình mong admin duyệt cho tôi.

Đang xem 3 luồng phản hồi

Phản hồi: tôi muốn thử nghiệm chứ năng giám sát mới của admin
Thông tin của bạn: