Q:

Tôi muốn thử nghiệm giám sát mới

Tôi muốn thử nghiệm giám sát mới

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

 • <td width=”102″>STT
  <td width=”309″>TỪ
  <td width=”205″>NGHĨA
  <td width=”102″>1
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Xin chào
  <td width=”102″>2
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Rất vui khi gặp lại bạn
  <td width=”102″>3
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Của chúng tôi
  <td width=”102″>4
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Mới
  <td width=”102″>5
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Bạn cùng lớp
  <td width=”102″>6
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Rất vui khi gặp bạn
  <td width=”102″>7
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Chào buổi sáng
  <td width=”102″>8
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Của tôi
  <td width=”102″>9
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Tên
  <td width=”102″>10
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Học sinh
  <td width=”102″>11
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Lớp
  <td width=”102″>12
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Con gái
  <td width=”102″>13
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Cô ấy
  <td width=”102″>14
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Còn
  <td width=”102″>15
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Đến từ
  <td width=”102″>16
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Ba, mẹ
  <td width=”102″>17
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>(sinh) sống
  <td width=”102″>18
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>ở đây
  <td width=”102″>19
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Với
  <td width=”102″>20
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Chú, bác, cậu, dượng
  <td width=”102″>21
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Cô, dì
  <td width=”102″>22
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Có
  <td width=”102″>23
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Bạn
  <td width=”102″>24
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Mọi điều
  <td width=”102″>25
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Khác
  <td width=”102″>26
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Trường học
  <td width=”102″>27
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>To lớn
  <td width=”102″>28
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Cũ
  <td width=”102″>29
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Không vui/hạnh phúc
  <td width=”102″>30
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Quên
  <td width=”102″>31
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Đang ở
  <td width=”102″>32
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Tại sao
  <td width=”102″>33
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Bạn khoẻ không
  <td width=”102″>34
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Tốt
  <td width=”102″>35
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Cảm ơn
  <td width=”102″>36
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Và bạn thì sao
  <td width=”102″>STT
  <td width=”309″>TỪ
  <td width=”205″>NGHĨA
  <td width=”102″>37
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Khoẻ
  <td width=”102″>38
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Tạm biệt
  <td width=”102″>39
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Hẹn gặp lại
  <td width=”102″>40
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Hôm nay
  <td width=”102″>41
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Mọi thứ
  <td width=”102″>42
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Còn bạn thì sao
  <td width=”102″>43
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Bình thường
  <td width=”102″>44
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Không tệ
  <td width=”102″>45
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Khá tốt
  <td width=”102″>46
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Tôi cũng vậy
  <td width=”102″>47
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Bận rộn
  <td width=”102″>48
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Chào buổi chiều
  <td width=”102″>49
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Sẽ
  <td width=”102″>50
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Buổi ăn trưa
  <td width=”102″>51
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Phòng
  <td width=”102″>52
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Họ
  <td width=”102″>53
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Tên lót
  <td width=”102″>54
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Bạn bao nhiêu tuổi?
  <td width=”102″>55
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Ở đâu?
  <td width=”102″>56
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Đường
  <td width=”102″>57
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Ai?
  <td width=”102″>58
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Đang trò chuyện
  <td width=”102″>59
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Cao
  <td width=”102″>60
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Tuổi
  <td width=”102″>61
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Khối (khối lớp)
  <td width=”102″>62
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Xa
  <td width=”102″>63
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Km
  <td width=”102″>64
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Bạn đi tới trường bằng gì?
  <td width=”102″>65
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Xe đạp
  <td width=”102″>66
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Xe máy
  <td width=”102″>67
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Chợ
  <td width=”102″>68
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Rạp chiếu phim
  <td width=”102″>69
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Bưu điện
  <td width=”102″>70
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Trạm dừng xe buýt
  <td width=”102″>71
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Phương tiện công cộng
  <td width=”102″>72
  <td width=”309″> 
  <td width=”205″>Khoảng cách
 • CHO TÔI THỬ

Đang xem 1 luồng phản hồi

Phản hồi: Tôi muốn thử nghiệm giám sát mới
Thông tin của bạn: