Q:

TÔi muốn thử nghiệm giám sát mới

Tôi muốn thử nghiệm giám mới

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

 • cảm ơn admin

 • Tôi muốn thử nghiệm giám sát 360

 • TÔi muốn thử nghiệm giám sát mới

 • tui muốn thử nghiệm phiên bản mới

 • Câu 1: Đinh Tiên Hoàng lên ngôi vua đặt tên nước là gì? Đóng đô ở đâu?

  1. A. Đại Việt. Ở Hoa Lư
  2. Đại Cồ Việt. Ở Hoa Lư
  3. Đại Cồ Việt. Ở Cổ Loa
  4. Đại Việt. Ở Đại La

  Câu 2: Khi Lê Hoàn lên ngôi vua, nước ta phải đối phó với bọn xâm lược nào?

  1. A. Nhà Minh ở Trung Quốc
  2. B. Nhà Hán ở Trung Quốc
  3. Nhà Đường ở Trung Quốc
  4. Nhà Tống ở Trung Quốc

  Câu 3: Lê Hoàn lên ngôi vua vào năm nào? Đặt niên hiệu là gì?
  <ol start=”980″>

 • Năm 980. Niên hiệu Thái Bình
 • Năm 979. Niên hiệu Hưng Thống
 • Năm 980. Niên hiệu Thiên Phúc.
 • Năm 981. Niên hiệu Ứng Thiên
 • Câu 4: Thời kì Tiền Lê có mấy đời vua? Vị vua nào tồn tại lâu nhất?

  1. 4 đời vua. Lê Long Đỉnh lâu nhất
  2. 3 đời vua. Lê Đại Hành lâu nhất
  3. 2 đời vua. Lê Long Việt lâu nhất
  4. 3 đời vua. Lê Long Việt lâu nhất

  Câu 5: Dưới thời Đinh – Tiền Lê, ruộng đất trong làng xã thuộc quyền sở hữu của ai?

  1. Của Vua
  2. Của quý tộc
  3. Của làng xã
  4. Của binh lính
 • TÔi muốn thử nghiệm giám sát mới

   

 • tôi muốn thử nghiệm giám sát mới

   

 • chào admin, tôi muốn bật được tính năng giám sát mới

 • Đốt cháy 28 gam khí etilen C <sub>2</sub> H <sub>4 </sub>cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O <sub>2</sub> , sinh ra 88 gam khí cacbon đioxit CO <sub>2</sub> và 36 gam hơi nước H <sub>2</sub> O.
  Lập phương trình hóa học của phản ứng. Viết công thức về khối lựng của phản ứng. Tính khối lượng khí oxi đã phản ứng.

 • Đang xem 8 luồng phản hồi

  Phản hồi: TÔi muốn thử nghiệm giám sát mới
  Thông tin của bạn: