Q:

Update lại đap án

Cho hỏi Azota có chức năng update lại điem cho HS khi GV chọn lại đap án của đe thi không ạ?

 

rc2 Đề thi
Phản hồi: Update lại đap án
Thông tin của bạn: