Q:

xin cấp quyền

xin được cấp quyền thử nghiệm tính năng giám sát mới

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Em là giáo viên. Em muốn xin cấp quyền giám sát mới để thử nghiệm. Luôn ủng hộ azota và thầy cô phát triển!!

    SĐT: 0943 959 144

  • Mình là giáo viên. Em muốn xin cấp quyền giám sát mới để thử nghiệm. Luôn ủng hộ azota và thầy cô phát triển!!

  • Xin cấp quyền giám sát mới

  • Mình là giáo viên.

  • Mình muốn được cấp quyền giám sát mới

  • có 100 câu hỏi có 4 nhóm (mỗi nhóm 25 câu) . làm thế nào để lấy ngẫu nhiên mỗi nhóm 10 câu ạ?

    Xin cảm ơn!

Đang xem 5 luồng phản hồi

Phản hồi: xin cấp quyền
Thông tin của bạn: