Q:

Xin được cấp quyền : Chế độ giám sát 360

Chào các anh chị admin,

Tôi muốn test thử chức năng giám sát thi mới của azota , mong các anh chị cấp quyền cho tôi được dùng thử .

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

 • chào các anh chị admin :

  tôi hiện tại muốn được thử nghiệm chế độ giám sát 360 để thử nghiệm và đưa ra đánh giá khách quan

   

 • Chào các anh chị admins:

  Tôi muốn thử nghiệm chế độ giám sát 360 để thử nghiệm và đưa ra đánh giá khách quan hơn

   

 • tôi muốn trải nghiệm tính năng giám sát mới mong admin cấp quyền cho tôi. tôi cảm ơn

   

 • xin cấp quyền sử dụng tính năng giám sát 360

   

 • Chào các anh chị admins:

  Tôi muốn thử nghiệm chế độ giám sát 360 để thử nghiệm và đưa ra đánh giá khách quan hơn. Mong anh chị cho tôi trải nghiệm. Xin cảm ơn

  • Phản hồi này đã được điều chỉnh 1 year, 8 months trước bởi Azota.
 • chào các anh chị admin :

  tôi hiện tại muốn được thử nghiệm chế độ giám sát 360 để thử nghiệm và đưa ra đánh giá khách quan

 • Tôi muốn xin cấp quyền thử bản giám sát mới 360

 • Tôi muốn được cấp quyền bản giám sát 360

 • chào các anh chị admin :
  tôi hiện tại muốn được thử nghiệm chế độ giám sát 360 để thử nghiệm và đưa ra đánh giá khách quan

 • Tôi muốn xin cấp quyền thử bản giám sát mới 360

 • chào các anh chị admin :
  tôi hiện tại muốn được thử nghiệm chế độ giám sát 360 để thử nghiệm và đưa ra đánh giá khách quan

  • Phản hồi này đã được điều chỉnh 1 year, 8 months trước bởi Azota.
 • Chào các anh chị admin :
  tôi hiện tại muốn được thử nghiệm chế độ giám sát 360 để thử nghiệm và đưa ra đánh giá khách quan

 • tôi muốn sử dụng thử chế độ giám sát bằng AI để có cái nhìn khách quan hơn

   

 • Chào các anh chị admin :

  Tôi hiện tại muốn được thử nghiệm chế độ giám sát 360 để thử nghiệm và đưa ra đánh giá khách quan

 • Tôi muốn sử dụng chức năng giám sát 360

Đang xem 14 luồng phản hồi

Phản hồi: Xin được cấp quyền : Chế độ giám sát 360
Thông tin của bạn: