Q:

Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới

Xin chào admin, mình muốn được cấp quyền để sử dụng tính năng giám sát mới.

Tài khoản azota của mình là: Thanh Tùng, số điện thoại: 0849902299

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Chào admin của azota cho mình xin chức năng giám sát mới của azota

Đang xem 0 luồng phản hồi

Phản hồi: Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới
Thông tin của bạn: