Q:

Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới

Xin chào admin,

Tôi được biết azota có tính năng giám sát mới vậy nên mong admin cấp quyền cho tôi sử dụng tính năng giám sát mới.

Tài khoản azota của tôi : 0978630905 – T

Tôi hy vọng admin duyệt cho tôi sớm nhất có thể để tôi tiến hành chuẩn bị, phổ biến thi giữa kì 2 cho các em học sinh
Cảm ơn admin rất nhiều !

rc2 Đề thi
Phản hồi: Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới
Thông tin của bạn: