Q:

Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới.

Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới

Xin cấp quyền giám sát mới cho tài khoản Trần Hồ Ngọc Tâm. Cảm ơn Admin đã cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới.

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Cho tôi cấp quyền tính năng giám sát mới.Cảm ơn

  • Xin hãy cấp quyền sử dụng tính năng mới cho Nvt.Cảm ơn ad đã cấp quyền sử dụng tính năng mới cho Nvt.

  • Xin được cấp quyền sử dụng giám sát mới. Cảm ơn!

Đang xem 2 luồng phản hồi

Phản hồi: Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới.
Thông tin của bạn: