Q:

Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới.

để thuận tiện cho việc theo dõi các học sinh làm kiểm tra xin admin cho phép sử dụng tính năng giám sát mới.

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • hi admin,bạn có thể cấp quyền cho m để sử dụng thử nghiệm giám sát mới được ko vậy

  • Xin admin cấp quyền cho mình sử dụng tính năng giám sát mới của azota.

  • Xin admin cấp quyền cho mình sử dụng tính năng giám sát mới của azota.

  • xin cấp quyền tính năng mới

  • Xin Admin cấp cho tôi quyền giám sát mới. Xin cảm ơn!

     

  • Xin admin cấp cho tôi quyền giám sát mới, cảm ơn!

  • mong ad duyệt nhanh ạ !

Đang xem 7 luồng phản hồi

Phản hồi: Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới.
Thông tin của bạn: