Q:

Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới

Xin chào admin,  mình  muốn được cấp quyền để sử dụng tính năng giám sát mới để áp dụng vào các bài kiểm tra sắp tới cho học sinh. Mong azota sẽ liên hệ với mình sớm để tiến độ bài kiểm tra trên các lớp mình dạy không bị delay.

Tài khoản azota của mình là: Nguyễn Minh Trí, số điện thoại: 0916922937

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

 • Xin chào admin, mình muốn được cấp quyền để sử dụng tính năng giám sát mới để áp dụng vào các bài kiểm tra sắp tới cho học sinh. Mong azota sẽ liên hệ với mình sớm để tiến độ bài kiểm tra trên các lớp mình dạy không bị delay.

  Tài khoản azota của mình là: Nguyễn Mai, số điện thoại: 0383365042

 • Tôi muốn dùng dám sát mới

 • Xin admin cho sử dụng tính năng mới

 • Xin chào admin, tôi muốn sử dụng tính năng giám sát mới để cho hs thi học kỳ 1 của Trường THPT Việt Đức. Mong được Admin hỗ trợ!!!

 • Xin chào admin, tôi muốn sử dụng tính năng giám sát mới để cho hs thi học kỳ 1 của Trường THPT Việt Đức. Mong được Admin hỗ trợ!!!

 • Xin chào admin, tôi muốn sử dụng tính năng giám sát mới để cho hs thi học kỳ 1 của Trường THPT Việt Đức. Mong được Admin hỗ trợ!!!

 • Xin chào admin, tôi muốn sử dụng tính năng giám sát mới để giám sát hs thi học kỳ 1 của Trường THPT Nguyễn Hiền. Mong được Admin hỗ trợ ạ, xin cảm ơn !!!

 • Xin chào admin, tôi muốn sử dụng tính năng giám sát mới. Mong được Admin hỗ trợ

 • Hiii

 • xin admin cho phép sử dụng tính năng giám sát mới

   

 • Xin admin cho phép sử dụng tính năng  giám sát mới

   

 • Xin chào admin, tôi muốn sử dụng tính năng giám sát mới. Mong được Admin hỗ trợ

 • Mong admin cho phép em quyền ạ

 • Mong admin duyệt em ạ

 • admin tôi muốn sử dụng giám sát mới

   

 • Xin chào admin tôi mong admin có thể cung cấp tôi tính năng giám sát mới nhất

   

 • xin chào mình là Nguyễn Hương, hy vọng admin cho mình dùng quyền giám sát mới để kiểm tra hs tk: 0912905647, cảm ơn admin nhiều

   

 • Nguyễn Quốc Thịnh 0898064719

   

 • Tôi là gv đang dạy online. tôi muốn trải nghiem chức năng giám sát mới này ạ

   

 • Xin chào admin tôi mong admin có thể cung cấp tôi tính năng giám sát mới nhất

Đang xem 19 luồng phản hồi

Phản hồi: Xin được cấp quyền sử dụng tính năng giám sát mới
Thông tin của bạn: