Q:

Xin được cấp quyền sử dụng tính năng mới

Xin được cấp quyền sử dụng tính năng mới cho tôi

 

rc2 Đề thi

Tất cả phản hồi

  • Bạn hãy sửa lỗi của tạo đề thi docx là khi mà mình nhập đề lên thì các sầu Trắc nghiệm nó nhập thành 1 câu 1 à ,ko thể nào mà sửa được,theo m bạn nên thiết lập lại tạo đề thi PDF .bạn hãy cho cái dề thi của mình được sử dụng giám sát thử nghiệm mới đi nhé .

  • cho mình xin quyền giám sát mới

Đang xem 1 luồng phản hồi

Phản hồi: Xin được cấp quyền sử dụng tính năng mới
Thông tin của bạn: