Q:

Xuất bài làm ra PDF

Kính nhờ Ban quản trị Azota hướng dẫn cách xuất bài làm của học sinh ra dạng PDF để lưu trữ trong trường hợp đề thi cho phép học sinh làm nhiều lần.

Trong kỳ thi, đối với các môn tự luận do học sinh phải chụp ảnh bài làm để gửi lên hệ thống, vì nhiều lý do các em không nộp bài được nên tôi đã mở để cho các em có thể vào làm lại để nộp bài.

Tuy nhiên khi xuất bài làm của các em xuống để lưu trữ thì hệ thống không cho phép xuất bài làm của những lần nộp sau, vì vậy nội dung bài làm của học sinh gửi không có.

Kính nhờ ban quản trị hướng dẫn giúp ạ! Xin cảm ơn!

rc2 Đề thi
Phản hồi: Xuất bài làm ra PDF
Thông tin của bạn: